Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Przeczytaj darmowe e-porady:

Opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozwiodłam się w 2003 r. Z tamtego związku mam 15 letniego syna, mąż płaci alimenty przez komornika, ma ograniczoną władzę rodzicielską. Przez wiele lat rozliczała mnie znajoma jako osobę samotnie wychowującą dziecko i korzystałam w PIT z ulgi prorodzinnej. 22...

Data: 20.11.2015

Ulga na terapie dziecka z autyzmem

Mój syn ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Czy zajęcia terapii behawioralnej i/lub SI (Integracja Sensoryczna) mogę zaliczyć jako wydatki nielimitowane?

Data: 20.11.2015

Jak rozliczyć dotację dla bezrobotnego?

Czy dofinansowanie przyznane bezrobotnemu ze środków urzędu pracy celem aktywizacji zawodowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki EFS) stanowi przychód firmy? Czy wydatki zapłacone z dotacji na środki trwałe, wyposażenie, materiały i programy komputerowe będą kosztami w kpir? Jeśli tak, to...

Data: 20.11.2015

Składki na FP i FGŚP za młodego pracownika

Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie w opłacaniu składek na FP i FGŚP za osobę, która ma poniżej 30 lat i została zatrudniona na umowę o pracę po odbyciu stażu, na który została skierowana przez PUP w ramach projektu Aktywizacja ludzi młodych...

Data: 20.11.2015

Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia

Jaka będzie wysokość podatku ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku (dziedziczenie ustawowe), jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat od nabycia? Cena rynkowa domu to ok. 450-460 tysięcy złotych. Po sprzedaży zamierzam zakupić mieszkanie 1 pokojowe do max. 120...

Data: 19.11.2015

Ulepszenie środka trwałego

Czy wydatek na pamięć RAM do laptopa stanowiącego środek trwały stanowi jego ulepszenie? Czy można zaliczyć go bezpośrednio w koszty?

Data: 19.11.2015

Wartości niematerialne i prawne

Czy zakupione programy użytkowe i systemowe zawsze stanowią WNiP, niezależnie od ceny zakupu w świetle pdof?

Data: 19.11.2015

Rozliczenie roczne bez PIT/UZ. Czy mogę złożyć korektę?

Rozliczyłem się wspólnie z żoną, ale nie mogłem dostać zwrotu całej ulgi na dwójkę dzieci, ponieważ nie miałem zapłaconego tyle podatku. Nie wiedziałem o możliwości złożenia wniosku PIT/UZ. Czy jeszcze teraz można coś z tym zrobić?

Data: 19.11.2015

Gdzie płacić podatki?

Pracuję w Kuwejcie. Czy muszę zapłacić podatek? Mieszkam na stałe w Kuwejcie, mam podwójne obywatelstwo.

Data: 19.11.2015

Jaka stawka ryczałtu?

Jaka jest stawka ryczałtu dla PKD 52.29.c?

Data: 19.11.2015

Sprawdź najczęściej czytane odpowiedzi:

Księgowanie w KPiR

Mam stolarnie. Papier ścierny ołówki rękawiczki zaliczam do kolumny 10 czy 13?

Data: 20.10.2015

Przekazanie firmowego auta na potrzeby osobiste

Dokonałam zakupu samochodu osobowego i ponieważ jego okres używania w działalności gospodarczej nie przekroczy roku - zaliczyłam jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Czy korekta kosztu (przychód?) przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste powinna być dokonana na bieżąco, czy w dacie...

Data: 05.11.2015

Składki ZUS od umowy zlecenia emeryta w 2016 r.

Czy nowe zasady oskładkowania umowy-zlecenia od 1 stycznia 2016 dotyczą także emeryta, który dorabia sobie do skromnej emerytury w kilku firmach na umowach-zlecenia i dotychczas opłacał wszystkie składki tylko od jednej umowy?

Data: 04.11.2015

Księgowanie faktur zbiorowych

Fakturę zbiorczą za paliwo otrzymałam 03.10.2015, wystawioną 02.10.2015, z datą sprzedaży 30.09.2015 (zapłacona 21.09.2015). 1. Z jaką datą ująć do KPiR (metoda uproszczona) - wystawienia czy sprzedaży? 2. Z jaką datą ująć do ewidencji VAT?

Data: 04.11.2015

Zniesienie współwłasności auta

Jak dokonać zniesienia współwłasności samochodu? Współwłaścicielami auta są ojciec i syn.

Data: 27.10.2015