Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Odsetki i płatności (48)

1 zł na PIT roczny

Z rozliczenia pit- u mam dopłacić 2 zł. Czy taką kwotę muszę przesyłać do US?

Data: 04.08.2015

Rozliczenie odsetek

W jaki sposób rozliczyć odsetki od pożyczki zaciągniętej na firmę od osoby fizycznej? Czy muszę odprowadzić podatek od odsetek, a pożyczkobiorcy oddać kwotę odsetek po potrąceniu podatku, czy on sam odprowadza podatek? Czy trzeba wysłać jakąś deklarację do urzędy skarbowego...

Data: 10.12.2014

Odsetki od zaległej składki ZUS a rozliczenie PIT

W tym roku wystąpiła u mnie zaległość w opłacaniu składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Obecnie mam wszystko uregulowane wraz z odsetkami. W związku z tym, czy przy rozliczaniu PIT powinnam uwzględnić zapłacone odsetki, czy tylko kwotę wymaganej składki?

Data: 26.11.2014

Odsetki od kredytu rodzina na swoim

Mamy z mężem kredyt mieszkaniowy rodzina na swoim (od 2011 roku). Czy możemy odliczać w zeznaniu rocznym PIT odsetki kredytowe?

Data: 04.08.2014

Odszkodowanie wraz z odsetkami a przychód podlegający opodatkowaniu

W roku 2013 roku otrzymałam od ubezpieczyciela odszkodowanie wraz z odsetkami. Czy odsetki stanowią mój przychód?

Data: 11.07.2014

Sposób księgowania umorzonych pożyczek

Wspólnicy Sp. z o.o. sprzedali udziały, lecz nie otrzymali zwrotu udzielonych spółce pożyczek. Jak zaksięgować umorzenie takich pożyczek w Sp. z o.o. i na jaki dzień obliczyć odsetki? Czy można umorzenie zamienić na zaliczkę z tytułu zawarcia umowy o wynajem...

Data: 23.10.2013

Odsetki karne

Czy trzyletni termin przedawnienia odsetek karnych za opóźnienie płatności należności głównej zostaje wstrzymany w dniu obciążenia klienta odsetkami poprzez wystawienie dłużnikowi noty księgowej? Czy konieczne jest złożenie pozwu do sądu przed upływem 3 lat od daty zapadalności płatności należności głównej?

Data: 24.04.2013

Odsetki od zobowiązania za prąd według stawki podatkowej

Tauron naliczył mi odsetki od faktur zapłaconych po terminie według stawek za zwłokę od zaległości podatkowych, zamiast według odsetek ustawowych. Czy ma do tego prawo?

Data: 10.10.2012

Księgowanie odsetek od kredytu

Posiadam konto firmowe (KPiR, jednoosobowa działalność) z tzw. odnawialnym limitem kredytowym w którym nie jest określone na jaki cel zostanie wykorzystany. Czy wszystkie odsetki od tego kredytu i koszty za jego obsługę (prowizje) mogę bez problemu zaksięgować w kosztach działalności?

Data: 23.07.2012

Odsetki od zaległości

Na zasadach najmu prywatnego wynajmuję budynek firmie. Z tytułu najmu wystawiam faktury, w których widnieje zapis, iż "niedotrzymanie terminu płatności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych". Z wynajmującą firmą związany jestem umową najmu, w której jest określona kwota i termin zapłaty. Brak...

Data: 07.06.2011

Złożenie korekty CIT-8

Wspólnota nie wykazała w zeznaniu CIT-8 kwoty opodatkowanej w wysokości 63.000 zł w roku 2009. Wpłata była dokonana w dniu 18.08.2009 r. Rozumiem, że należy złożyć korektę deklaracji CIT-8 i wykazać kwotę do opodatkowania i podatek. Czy należy korektę złożyć...

Data: 19.11.2010

Najem a usługi

Prowadzę działalność gospodarczą na KPiR. Wynajmowałem od maja 2008 r. pomieszczenia na tę działalność. Przy rozwiązaniu umowy właściciel naliczył mi odsetki ustawowe za spóźnienia w płatnościach czynszu. Ja przy podpisywaniu umowy musiałem wpłacić kaucję. Czy przy rozwiązaniu umowy naliczam też...

Data: 28.10.2010

Podatek od odsetek ustawowych

Wynajmuję prywatnie mieszkanie. Najemca opóźnia się z płatnością, zgodnie z umową najmu zostały naliczone odsetki ustawowe. Czy otrzymane odsetki są moim przychodem i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT?

Data: 15.09.2010

Jak obliczyć odsetki od zaliczek na podatek?

Wpłaciłem za mały podatek w miesiącu lutym o 108 zł, w marcu o 145 zł, kwietniu o 165 zł, maju o 158 zł (rok 2010). Jak wyliczyć prawidłowo odsetki od tych kwot, aby na dzień 20.08.2010 r. przekazać wpłatę do...

Data: 07.09.2010

Odsetki od zaliczki na podatek

W styczniu 2009 została zapłacona zaliczka w mniejszej wysokości niż należna. W pozostałych miesiącach zaliczka była płacona prawidłowo. W zeznaniu rocznym wystąpi dopłata za miesiąc styczeń. Do jakiej daty należy obliczyć odsetki za zwłokę – do 31.12.2009 r., do dnia...

Data: 05.07.2010
Strona:    1 2 3 4   Następna