Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Pracownicy i ZUS (1992)

Ewidencja czasu pracy

Mam pytanie w związku z przepisami, według których od 1 stycznia 2017 r. trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy w przypadku samozatrudnienia. Wyjątek jest przewidziany dla osób, które same wyznaczają swoje miejsce i czas pracy oraz otrzymują wyłącznie prowizyjne wynagrodzenie. Pracuję...

Data: 16.01.2017

Płaca w godzinach nocnych

Czy pracodawca w 2017 roku może jak do tej pory wliczyć do minimalnego wynagrodzenia płacę w porze nocnej oraz z dni wolnych od pracy? Teraz mam podstawę 1600 zł + dodatek za lata pracy, co stanowi ok. 1776 zł. Pracodawca...

Data: 16.01.2017

Choroba na umowie zleceniu

Pracodawca zawarł umowę zlecenie z byłym pracownikiem, który przeszedł na emeryturę i zgłosił go do wszystkich składem społecznych, nawet do dobrowolnej chorobowej. Umowy były zawierane na 1 miesiąc (odnawiane, tak przez 1 rok). W grudniu zleceniobiorca zachorował od 19 grudnia...

Data: 16.01.2017

Służba wojskowa a staż pracy

Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej (marynarka wojenna 3 lata) liczony jest do stażu pracy 1:1, czy jest inny przelicznik?

Data: 16.01.2017

Umowa zlecenie ze stawką godzinową

Czy zatrudniając osobę na umowę zlecenie (która jest jedynym rodzajem zatrudnienia zleceniobiorcy) ze stawką godzinową określoną w umowie, obliczając wynagrodzenie bierzemy pod uwagę koszty uzyskania przychodów (20%), nawet jeśli wynagrodzenie miesięczne wyniesie poniżej 200 złotych?

Data: 11.01.2017

Wynagrodzenia w KH

Czy sporządzając PK naliczenia wynagrodzeń wpisuję wynagrodzenia wszystkich pracowników nawet te nie wypłacone, natomiast składki na ZUS i podatek od pracowników - nie od wszystkich tylko od faktycznie wypłaconych wynagrodzeń? Zalegamy z wynagrodzeniami i mam problem z księgowaniem naliczeń. Czy...

Data: 11.01.2017

Odpis na ZFŚS niższy niż świadczenie

Jak należy postąpić w następującej sytuacji: wydaliśmy (wypłaciliśmy pracownikom) więcej środków z ZFŚS w stosunku do rocznego odpisu. Następnie korekta odpisu dodatkowo wyszła na minus (spadła średnia liczna zatrudnienia z 343 do 337).

Data: 11.01.2017

Likwidacja zakładu a prawa pracownika

Pracownica ma staż 14 lat pracy na czas nieokreślony. Zakład zatrudnia poniżej 20 osób. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Czy przy likwidacji zakładu można zwolnić taką pracownicę bez 3 miesięcznego wypowiedzenia. Pracodawca posiada też Spółkę z o.o., czy w takim...

Data: 11.01.2017

Delegacje kierowców - przykłady problemów

Uczymy się rozliczać delegacje kierowców jeżdżących na trasach krajowych i zagranicznych. Mamy problem pojawiający się co jakiś czas. Jak rozliczyć delegację kierowcy, który wyruszył z siedziby firmy o godz. 8 rano, o 15 przekroczył granicę i przez kolejną dobę lub...

Data: 11.01.2017

Podatek od bonów świątecznych z ZFŚS

Przyznaliśmy naszemu pracownikowi zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie bonów świątecznych o wartości 2120 zł. Zgodnie z art. 21 punkt 26 uopdof. zapomoga jest zwolniona z podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł w roku podatkowym. Natomiast zgodnie z...

Data: 22.12.2016

Niania a zasiłek oraz okres jego otrzymywania

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, która przepracowała łącznie na podstawie tej umowy co najmniej 365 dni przed rejestracją w urzędzie pracy, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Ustawa nie wymaga także osiągania co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w...

Data: 21.12.2016

Umowa uaktywniająca a staż pracy

Czy umowa, na podstawie, której niania sprawuje opiekę nad dzieckiem jest wliczana do stażu pracy?

Data: 21.12.2016

Jak często można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Jak często można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? czy jeśli przepracowałam ostatnie 12 miesięcy i chce iść na zasiłek dla bezrobotnych 6 miesięcy, to czy jeśli po zasiłku od razu znów wrócę do pracy na rok to znowu będę mogła iść...

Data: 21.12.2016

Staż pracy za okres kształcenia

W 2000 roku zaczęłam szkołę, a skończyłam w 2005 r. – było to technikum handlowe z zawodem technik handlowiec. W roku 2006 - w czerwcu zaczęłam odbywać staż z urzędu pracy na okres pół roku do końca listopada 2006 r.,...

Data: 15.12.2016

Ubezpieczenie w ZUS i KRUS

Rodzice przepisali na mnie ziemię w dzierżawę, jestem studentką, mam wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w razie nagłych wypadków i ponadto jestem zatrudniona na 1/2 etatu na umowę zlecenie. Czy w tym momencie powinnam ubezpieczyć się w KRUS, czy w jakiś...

Data: 15.12.2016
Strona:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12   Następna