Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Spółki i Akcje (71)

Sprzedaż akcji po zmarłym małżonku a PIT

Moja mama jest na emeryturze. Tata umarł w 2014 roku posiadając akcje w firmie, w której pracował. W 2015 roku, z upoważnienia mojego taty, mama podpisała umowę sprzedaży tych akcji za kwotę 5.130 zł. W jaki sposób mam dokonać rozliczenia...

Data: 08.04.2016

Strata w spółce jawnej - księgowanie

Wspólnik spółki jawnej odszedł. Na jego miejsce jest inny. W czasie, gdy był poprzedni wspólnik firma poniosła stratę. Jak rozksięgować stratę na koncie - rozliczenie wyniku finansowego przypadającą na wspólnika, który odszedł?

Data: 03.04.2016

Odliczenie straty z Forex od dochodu z GPW

W roku 2014 poniosłem stratę handlując walutami na rynku forex. W roku 2015 zarobiłem na sprzedaży akcji na GPW. Czy mogę odliczyć stratę z roku 2014 od zysku z roku 2015? Jeszcze raz: na forexie handlowałem jedynie walutami, na GPW...

Data: 15.07.2015

Spółka rodzinna i wspólne opodatkowanie

Pragniemy z mężem założyć firmę jako spółkę. Ja jednocześnie będę zatrudniona również na umowę o pracę, natomiast mąż będzie na emeryturze. Już zorientowałam się, że aby nie wypełniać PIT-ów najkorzystniejsze będzie opodatkowanie firmy na zasadach ogólnych. Czy jednak dalej będziemy...

Data: 12.11.2012

podatek od zbycia udziałów w firmie holenderskiej

W roku 2006 kupiłem w Holandii jako osoba fizyczna 450 akcji w holenderskiej spółce z o.o. za kwotę 4500 Euro. W marcu 2007 sprzedałem w Holandii 450 udziałów za kwotę 13 500 Euro. Pieniądze przelano na moje konto w Polsce...

Data: 13.01.2010

Prokurent a odpowiedzialność

Czy prokurent spółki z o.o. odpowiada materialnie za zobowiązania spółki?

Data: 17.06.2009

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. po cenie nominalnej (dochód=0) wykazuje się w PIT-37?

Data: 23.04.2009

Likwidacja spółki a IFT

Obywatel Niemiec założył sp. z o.o. w 1996 r. z kapitałem założycielskim 248 000 zl jako jedyny udziałowiec. Obecnie spółka jest w stanie likwidacji i należy udziałowcowi wypłacić majątek pozostały z likwidacji w kwocie 40 000 zł. Spółka zawsze ponosiła...

Data: 01.04.2009

Aport przedsiebiorstwa a obejmowane udziały w spółce

W tym roku chcę zlikwidować zarejestrowaną na mnie działalność gospodarczą i wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki z z o.o., którą krótko przed likwidacją działalności zamierzam założyć i której będę współnikiem. Czy jest możliwa sytuacja, w której np. wniesiona...

Data: 04.03.2009

Nabycie udziałów od Irlandczyka w celu umorzenia - czy jest zwolnione z podatku

Spółka z o.o. zamierza kupić udziały od nierezydenta Irlandczyka w celu ich umorzenia. Czy wynagrodzenie dla Irlandczyka będzie opodatkowane tylko w Irlandii (zwolnienie z podatku w Polsce pod warunkiem uzyskania certyfikatu rezydencji) czy też spółka powinna potrącić podatek w Polsce?...

Data: 24.11.2008

koszty założenia spółki z o.o.

Czy koszty założenia spółki z o.o. to są koszty wspólników, czy mogą być kosztami podatkowymi spółki .?

Data: 14.10.2008

podatki przy sprzedaży udziałów/składników przedsiębiorstwa

Zamierzamy zbyć udziały w mojej spółce z o.o. ( produkcja). Nabywca ( Niemiec) chce te udziały kupić - jakie podatki muszę zapłacić? Mamy tez wersję sprzedaży poszczególnych składników firmy (maszyny, urządzenia , pojazdy) - jaki podatek od tego będę...

Data: 20.08.2008

udziały za know-how

Zarządzam spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzę z właścicielem spółki rozmowy na temat objęcia w niej udziałów. Czy od kwoty objętych udziałów muszę zapłacić podatek i w jakiej wartości? Udziały objęłabym z tytułu know-how, które wkładam do spółki.

Data: 13.08.2008

czy można sprzedać spółkę z o.o.

W 1992 roku zarejestrowałam z rodzicami spółkę z o.o. Spółka ta nigdy nie została uruchomiona. Jest zarejestrowana w rejestrze sądowym. Teraz nie wiem co zrobić. Rodzice są już w starszym wieku. Nie wiem, czy może tak zostać. Czy rodzice...

Data: 30.07.2008

Likwidacja zadłużonej spółki z o.o.

Czy w przypadku likwidacji zadłużonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, żona jedynego udziałowca może być zmuszona do spłaty długów spółki?

Data: 18.06.2008
Strona:    1 2 3 4 5   Następna