Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

System podatkowy (308)

Termin płatności VAT

Czy fakt, że 25.12 jest dniem wolnym od pracy, powoduje, że termin płatności podatku VAT zostaje przesunięty na 27.12? Czy nie ma to znaczenia i do 24.12 podatek powinien zostać zapłacony?

Data: 09.12.2008

Upoważnienie do reprezentacji w trakcie kontroli podatkowej

Czy upoważnienie dla osoby, która będzie mogła reprezentować w trakcie kontroli podatkowej można dać urzędnikowi do ręki w dniu rozpoczęcia kontroli?

Data: 04.12.2008

Pełnomocnictwo w Urzędzie Skarbowym

Czy jest konieczne, aby mój narzeczony złożył pełnomocnictwo w Urzędzie Skarbowym aby moja osoba mogła uczestniczyć podczas kontroli u niego w firmie? Pomagam mu w prowadzeniu księgowości. Jestem księgową w innej firmie i stąd nie korzysta on z usług biura...

Data: 04.12.2008

odliczenie kosztów należności zajętych przez poborcę skarbowego

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT i odliczenie kosztów w sytuacji, gdy spłacam poprzez poborcę skarbowego zaległe podatki VAT? Urząd skarbowy niestety nie chciał rozłożyć zaległości na raty i została wszczęta egzekucja, podczas której wpłacam ok 500-600zł miesięcznie poborcy skarbowemu....

Data: 02.12.2008

Czy Urząd Skarbowy może skutecznie doręczyć

Czy Urząd Skarbowy może skutecznie doręczyć pismo na mój adres domowy w Polsce, jeżeli musiałem nagle, w pilnych sprawach rodzinnych (ciężka choroba mojej matki) wyjechać za granicę, o czym w dniu wyjazdu zawiadomiłem natychmiast Urząd pismem, gdzie podałem datę powrotu...

Data: 01.12.2008

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów

Czy pełnomocnictwo do odbioru dokumentów np NIP-5 lub decyzji NIP podlega opłacie skarbowej?

Data: 27.11.2008

Zaskarżenie uznaniowej decyzji

Urząd wydaje decyzję negatywną o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego. Wiem, że jest to decyzja uznaniowa i merytorycznie w zasadzie nie ma sensu się odwoływać. Czy jednak, w wypadku gdy Urząd nie przychylił się do mojej prośby o dodatkowy termin...

Data: 26.11.2008

NIP dla urzędu miasta i gminy

Czy urząd miasta powinien mieć odrębny NIP od gminy? Czy też jednostki te powinny mieć wspólny NIP?

Data: 26.11.2008

NIP dla Rady Rodziców

Czy Rada Rodziców powinna mieć nadany numer NIP?

Data: 25.11.2008

Czy numer NIP przechodzi na następcę prawnego?

Następuje przekształcenie zakładu budżetowego "Miejskiego Zakładu Komunalnego" w jednoosobową spółkę gminy - sp. z o.o. Firma spółki powstałej w wyniku przekształcenia zakładu otrzymuje brzmienie "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o.". Czy w wyniku przekształcenia numer NIP przechodzi na następcę prawnego?...

Data: 24.11.2008

Numeracja faktur - błędy

Pracuję jako księgowa w kancelarii prawnej (pełna księgowość), zajmującej się dochodzeniem odszkodowań dla swoich klientów. Czy w obrębie miesiąca poprawna jest następująca numeracja faktur: fv nr 1/11/08 z dnia 04.11.2008 r., fv nr 2/11/08 z dnia 07.11.2008, fv nr 3/11/08...

Data: 18.11.2008

Podatek od sprzedaży

Czy można prosić US o umorzenie lub rozłożenie na raty 10 % podatku od sprzedaży mieszkania w sytuacji gdy uzyskana kwota ze sprzedaży, zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem, miała być przeznaczona w okresie 2 lat na cele mieszkaniowe. Niestety, z uwagi...

Data: 13.11.2008

Konsekwencje błędów podczas kontroli skarbowej

Chciałem zapytać, jakie są konsekwencje, gdy kontrola z urzędu skarbowego wykryje jakieś błędy w prowadzonej księgowości? Chcę sam prowadzić księgowość (jednoosobowa działalność) i każdemu mogą zdarzyć się błędy zanim dojdzie do wprawy.

Data: 12.11.2008

Odsetki a tytuł wykonawczy

W lipcu złożyłem wniosek o rozłożenie VAT-7 z czerwca na raty. Urząd dwukrotnie przedłużał termin zakończenia postępowania. Zgodnie z prawem, jeżeli w ciągu 2 miesięcy Urząd nie podejmie w tej sprawie decyzji, to nie może mi naliczyć odsetek do dnia...

Data: 04.11.2008

NIP dla stowarzyszenia

Czy stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe muszą posiadać NIP?

Data: 31.10.2008
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20   Następna