Drukuj
Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

System podatkowy (297)

Podatek od sprzedaży

Czy można prosić US o umorzenie lub rozłożenie na raty 10 % podatku od sprzedaży mieszkania w sytuacji gdy uzyskana kwota ze sprzedaży, zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem, miała być przeznaczona w okresie 2 lat na cele mieszkaniowe. Niestety, z uwagi...

Data: 13.11.2008

Konsekwencje błędów podczas kontroli skarbowej

Chciałem zapytać, jakie są konsekwencje, gdy kontrola z urzędu skarbowego wykryje jakieś błędy w prowadzonej księgowości? Chcę sam prowadzić księgowość (jednoosobowa działalność) i każdemu mogą zdarzyć się błędy zanim dojdzie do wprawy.

Data: 12.11.2008

Odsetki a tytuł wykonawczy

W lipcu złożyłem wniosek o rozłożenie VAT-7 z czerwca na raty. Urząd dwukrotnie przedłużał termin zakończenia postępowania. Zgodnie z prawem, jeżeli w ciągu 2 miesięcy Urząd nie podejmie w tej sprawie decyzji, to nie może mi naliczyć odsetek do dnia...

Data: 04.11.2008

NIP dla stowarzyszenia

Czy stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe muszą posiadać NIP?

Data: 31.10.2008

Obowiązki związane z NIP-UE

Czy otrzymanie NIP-UE wiąże się z jakimiś dodatkowymi obowiązkami wobec Urzędu Skarbowego (sprawozdania z handlu z partnerami z Unii, deklaracje)? Czy w handlu z partnerami z Polski można (trzeba) używać NIP-u z przedrostkiem PL?

Data: 30.10.2008

Czy jestem podatkowym rezydentem w Polsce?

Czy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce kwalifikuje mnie do bycia podatkowym rezydentem w Polsce pomimo tego, że mieszkam w Hong Kongu z mężem i tam przebywam większą część roku? Jeśli tak, to czy będę musiała płacić podatki w...

Data: 27.10.2008

Ekwiwalent za urlop

Zmarł pracownik naszej firmy, przebywał na zasiłku chorobowym, miał tylko rodziców i rodzeństwo. Odprawy nie musimy wypłacać, gdyż opłacaliśmy grupowe ubezpieczenie i osoba uposażona otrzyma należności z ubezpieczenia wyższe niż odprawa pośmiertna. Komu należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czy...

Data: 24.10.2008

Zwrot podatku od czynnośc cywilnoprawnych

Jaki jest obecnie termin zwrotu zapłaconego niesłusznie podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek podatnika?

Data: 23.10.2008

Aktualizacja NIP-1

Prowadzę DG (PKPiR, VAT). W związku z wymianą dowodu osobistego na nowy, muszę dokonać aktualizacji druku NIP-1. Czy aktualizacja polega na wypełnieniu str.1, czy też wszystkich stron deklaracji, choć informacje z kolejnych stron nie uległy zmianie? Czy powinienem zaktualizować także...

Data: 22.10.2008

Wpływ sposobu wydawania opinii klasyfikacyjnych PKWiU na (nie)pewność interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Podatnik do wniosku o interpretację podatkową dot. możliwości zastosowania 3% ryczałtu ewidencjonowanego dołączył opinię klasyfikacyjną PKWiU która określała symbol PKWiU właściwą dla jego działalności. Na tej podstawie organ podatkowy wydał wiążącą interpretację, a podatnik zapłącił podatek 3% od bardzo...

Data: 21.10.2008

Odsetki a decyzja po terminie

Złożyłem wniosek o rozłożenie na raty VAT. Urząd przedłużył termin wydania decyzji do 10 października. Czy jeżeli wyda odmowną decyzję po terminie, to będą mi przysługiwać odsetki jak w opłacie prolongacyjnej do czasu wydania decyzji? Jeśli tak, to czy liczy się...

Data: 15.10.2008

Zawiadomienie podatnika o przedłużeniu terminu kontroli podatkowej

Czy zapis art. 284b, paragraf 2 Ordynacji Podatkowej (o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej...

Data: 06.10.2008

Umowa zlecenie z osobą bezdomną

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z osobą, która nie dysponuje stałym adresem zameldowania i zamieszkania(bezdomna); brak wpisu w dowodzie takich danych i dodatkowo nie posiada nadanego NIP?

Data: 22.09.2008

Kontrola US a PIP?

Czy w firmie, która jest w trakcie kontroli przez PIP może rozpocząć się kontrola US w zakresie VAT-u do zwrotu?

Data: 22.09.2008

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

Złożyłam w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 i wpłaciłam 325 zł za ustanowienie hipoteki zwykłej i 19 zł za ustanowienie hipoteki kaucyjnej. Wniosek o wpis w księdze wieczystej złożył za mnie bank. Po odebraniu dokumentów doczytałam się że kredyt, odsetki...

Data: 19.09.2008
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Następna