Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Szczegóły odpowiedzi

Tytuł:

Rozliczenie za ebooka na Amazon

Pytanie: Nie posiadam działalności gospodarczej. Jaki jest sposób rozliczenia się za ebooki wystawione na Amazon.com oraz jak uniknąć podwójnego opodatkowania wynikającego z tego, że serwis również odlicza podatek?

Odpowiedź nr 43313:

Oprócz działalności gospodarczej, podatnik może wykazywać przychody z działalności wykonywanej osobiście, za którą uznaje się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej.
W zależności od tego, na jakich zasadach ustalane jest wynagrodzenie za e-booki, podatnik powinien skontrolować w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem, w którym pobrano podatek, jak unika się opodatkowania podwójnego od należności licencyjnych w tym od sprzedaży praw autorskich majątkowych do utworów (zależy co tak naprawdę przewiduje umowa dot. E-booków).
Niezależnie do poboru zaliczki na podatek, podatnik powinien co do zasady rozważyć złożenie deklaracji podatkowej w Polsce. W deklaracji wykazać należy przychody z praw autorskich (działalność wykonywana osobiście) z ewentualnym prawem do zastosowania zasady zwolnienia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia w stosunku do kwot przychodó1) zagranicznych.

 

Podstawa prawna:
Art. 13 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.).

Zespół Kancelarii
Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Kategoria: eHandel >
Pytanie z dnia: 2017-01-10, Ostatnia modyfikacja: Odpowiedź nie modyfikowana
Data odpowiedzi: 2017-02-03, Status: Odpowiedziane

e-Porada jest publikacją o charakterze informacyjnym, nie stanowi porady podatkowej czy prawnej